De APK Werkscan

Hoe gaat het in zijn werk?

Sommige mensen hebben een beeld waar ze staan in hun loopbaan anderen niet. Tijdens de loopbaan verandert dit gevoel ook vaak meerdere malen zonder dat men weet waarom. De APK Werkscan geeft een beeld waar de medewerker staat.

1. Groei

In deze fase voert u nieuwe rollen en taken uit. Dit vereist veel inspanning. U bent tevreden met het werk en wilt u graag bewijzen om te laten zien dat de werkgever een goede keuze heeft gemaakt om u aan te nemen. U voelt zich verbonden met het werk en er valt nog veel te leren.

2. Stabiliteit

De werkzaamheden beheerst u inmiddels en u bent de organisatie beter gaan leren kennen. U hebt nog een frisse blik op zaken en ziet waar er dingen verbeterd kunnen worden. Het geven van uw mening wordt steeds prominenter en u voelt zich inmiddels inhoudelijk bekwaam genoeg. Ook leert u nog regelmatig nieuwe dingen. 

3. Routine

U hebt veel ervaring opgedaan in de alledaagse werkzaamheden, het werk gaat u makkelijk af en soms gaan we onbewust op de ‘automatische piloot’. Hiermee komt ruimte en energie vrij dat ingezet kan worden voor andere zaken zoals het inwerken van nieuwe collega’s of deelname aan commissies. Ook komt er meer energie vrij voor vrijetijdsbesteding, relaties en andere zaken. Het kan zijn dat u in deze fase minder open staat voor veranderingen. De flexibiliteit neemt af en bij verandering kan er weerstand ontstaan.

4. Keuze

Het kan zijn dat het werk dat u tot nu toe hebt gedaan geen voldoening meer geeft. Het kan zijn dat u het werk niet meer tot aan uw pensioen wilt uitvoeren. U bent toe aan een nieuwe uitdaging. Dit kunnen andere werkzaamheden zijn of een nieuwe functie binnen en misschien wel buiten uw huidige organisatie.

1. Analyse the Target

Lorem ipsum dolor sit amet, con sectetur adipisicing elit sed do.

2. Find Ideas

Lorem ipsum dolor sit amet, con sectetur adipisicing elit sed do.

3. Prototype

Lorem ipsum dolor sit amet, con sectetur adipisicing elit sed do.

4. Test the Concept

Lorem ipsum dolor sit amet, con sectetur adipisicing elit sed do.

De alsmaar veranderende wereld


Medewerkers doorlopen in hun carrière een proces van groei, stabilisatie, routine en keuzes, (soms destabilisatie), en die hele cyclus vaak meerdere keren.

Voor zowel de medewerkers, als de werkgevers is het in de snel veranderende en flexibeler geworden wereld moeilijker om met elkaar in contact te komen en te blijven. Veel organistaties stappen af van het tijdrovende functioneringsgesprek omdat de waarde ervan blijkt tegen te vallen of omdat de organisatie meer rol-gebaseerd i.p.v. functie-gerelateerd werkt. Van beiden – medewerkers en werkgevers – vraagt dit om de eigenaarschap voor de verbondenheid op zich te nemen. Dit is noodzakelijk voor een goede en duurzame arbeidsrelatie.

Het instrument is bedoeld om medewerkers en werkgevers inzicht te geven in hun ‘everchanging reality’. Het instrument levert informatie (vragenlijsten en assessments) voor individu en organisatie. Op basis van deze informatie kan de medewerker zichzelf positioneren in de zogenaamde zelfbeschikkingstheorie (dynamisch model, Deci & Ryan, 2010) waarin autonomie, competentie en verbondenheid van belang zijn. Het idee is dat op tijd monitoren en bijsturen de verbondenheid met het werk stimuleert en wel doordat er sprake is van self-efficacy (=zelf doeltreffendheid). De door het instrument gegenereerde data kan geanonimiseerd bijdragen aan de stuurinformatie benodigd voor de Human Capital Agenda van de werkgever met betrekking tot inzetbaarheid/ employability. APK-werkscan kan een bijdrage leveren aan het (verder) ontwikkelen of op orde brengen van deze Human Capital Agenda! De methode is niet branche specifiek en is dus in alle settingen en op alle niveaus in te zetten. APK Werkscan is op inhoud een samenwerking van Saxion (Lectoraat Brain & Technology), Hanze (Lectoraat Duurzaam HRM), UMCG en BizzXL.

Een aantal feiten

  • Als je dezelfde werkzaamheden lang doet heb je grote kans dat je op de automatische piloot gaat werken.

  • Als je in een nieuwe omgeving aan de slag gaat ben je super gemotiveerd en dat helpt om snel te leren.
  • Als je in januari al aan het nadenken bent over je vakantieadres dan ben je misschien aan iets nieuws toe.
  • Voor sommige mensen is variatie op de inhoud van het werk al voldoende verandering en geeft het het gevoel van nieuwe dingen leren. Maar is dat ook zo?
  • De APK Werkscan helpt je deze vragen, en nog veel meer, te beantwoorden

Veel gestelde vragen

Voor wat voor soort zaken zet je de APK Werkscan in?

Er zijn verschillende momenten waarop je dit kan doen.

  • Maak je gebruik van een periodieke evaluatie, functioneringsgesprek dan is de APK Werkscan een goed instrument om iemand zelfbewust te maken.
  • Zijn er geen functioneringsgesprekken dan is de APK Werkscan een prachtige kans om mensen zelf een aanzet te geven om te kijken waar ze staan. De resultaten van de APK Werkscan is een goede basis om bespreekbaar te maken hoe hun loopbaan er de komende jaren uit zou kunnen zien.
  • Medewerkers hebben het gevoel dat ze iets anders willen gaan doen.
Wat gebeurt er met de resultaten van de APK Werkscan?

De medewerker is de eigenaar van de resultaten. Deze kan de organisaite toestemming geven om de informatie in te zien, of geannonimiseerd te gebruiken voor organisatie breed onderzoek (data analyse). Zo zijn er rapportages op afdelingsniveau of organisaitie breed.

Kan je de APK Werkscan vaker maken?

Ja, dat kan. Het is echter wel afhankelijk of HR dit in hrSmartGrid toestaat. Voor elk soort assessment kan door HR een instelling worden gemaakt hoevaak iemand een assessment in een bepaalde periode kan maken.

De APK Werkscan is een logisch antwoord op een vraag die we vaak lijken over te slaan. Waar sta ik nu?

Jan Willem de Graaf lector Brain & Technology Saxion en BizzXL Products B.V. ontwikkelden samen de Fasemonitor. Een essentieel onderdeel van de APK Werkscan.

Telefoon: 010 73 70 716
De algemene voorwaarden van BizzXL Products B.V. zijn op deze website van toepassing. Copyright © 2009 - 2020