Visie consortium

Het consortium bestaat uit de lectoraten (Brain & Technology van Saxion & Sustainable HRM van de Hanzehogeschool), ADenzo (arbeidsreintegratie, Ronald Teunis) en BizzXL Products B.V./hrSmartGrid, waarbij door studenten van beide genoemde kennisinstellingen met partners zoals Roessingh Arbeid onderzoek wordt gedaan om de verschillende instrumenten en concepten continu verder te onderzoeken.

De basisgedachte achter de hrSmartGrid is dat niet al het gedrag van een werknemer te relateren is tot persoonskenmerken, maar dat alle menselijke relaties kenmerkende patronen laten zien. Zo is er in het begin van een werknemer-“werkgever” (baan/werkzaamheden/bedrijf) samenwerking veel energie van de werknemer die gaat zitten in het leren zien wat er van je verwacht wordt, hoe de lijnen lopen, wie er formeel (en niet te vergeten, informeel) het meeste voor het zeggen heeft. Dit vraagt flexibiliteit en aanpassingsvermogen van de “nieuwe” persoon.

In een veel latere fase, als de werknemer volledig is ingeburgerd, gaat praktisch alles op de automatische piloot. Flexibiliteit heeft dan vaak plaatsgemaakt voor routine, en kan makkelijk tot weerstand leiden als de lang ingesleten routines verlaten moeten worden, bijvoorbeeld vanwege nieuwe inzichten, producten, etc.

De wetenschappelijke belangstelling voor de productontwikkeling is enerzijds vanuit het gegeven dat hrSmartGrid een continu verbetert platform biedt, en daarmee een proces visie ondersteunt, en anderzijds het uitgangspunt niet ligt in het idee dat mensen grotendeels te reduceren zijn tot min of meer vaste predisposities (persoonskenmerken, etc), maar dat situationele aspecten een belangrijke rol spelen. Situationele aspecten kunnen in principe gemeten worden, door interviews, gesprekken, maar ook door data analyse en datamining. hrSmartGrid helpt het hele proces in kaart te brengen en van hieruit te helpen de relatie werknemer-“werkgever” naar een nieuwe stip aan de horizon te brengen.

Het consortium onderzoekt, ontwerpt en evalueert, feitelijk plan-do-check-act, en daarmee is het eerste punt (proces visie ondersteunen) de motor van de samenwerking....

Persoonlijk profiel Ronald Teunis

Psycho diagnosticus, Register arbeidsdeskundige, Adviseur/Coach

Sinds 1996 ben ik dagelijks bevlogen bezig met individuele en organisatiediagnostiek, vraagstukken aangaande inzetbaarheid en persoonlijke en organisatieadvisering vanuit de brede context 'mens en werk’ en procesinrichting. De eerste jaren was ik werkzaam in uitvoerende functies, vanaf 2004 met name in de aansturing van professionals. Sinds 2008 heb ik mij gevestigd als zelfstandig ondernemer en werkgever.

Persoonlijk profiel Wilma Antonisse

Het helpen van organisaties om hun business operatie te optimaliseren en het herdefiniëren van de inzet van IT op een strategisch niveau, is al 30 jaar mijn passie.

Mijn kennis heb ik opgebouwd binnen de overheid, onderwijs en het bedrijfsleven. Het is voor bestuurders een uitdaging om nieuwe digitale technologie te vertalen naar klantgerichte innovaties. Ik ben gespecialiseerd in vraagstukken die bepalend zijn voor de ontwikkeling van organisaties. Ik onderscheid me door creativiteit, resultaatgerichtheid en persoonlijke communicatie. Ik zorg voor verbinding tussen de business en IT en maak de vertaalslag naar een meerjaren IT beleid en roadmap. Samen kijken we naar de meerwaarde van technologische innovatie en van het diensten/IT portfolio.

Ik houd mij bezig met het opstellen van vraaggerichte specificaties voor de gewenste oplossingen en het begeleiden van selectietrajecten, zodat organisaties in staat zijn de voor hen juiste keuze te maken. Klantgerichte dienstverlening: hoe vertaal je de bedrijfsstrategie in een haalbaar IT portfolio om de business doelen te realiseren? Inkoop van producten en diensten: hoe vertaal je de vraagstelling van de stakeholders naar een succesvol selectietraject? Ook doe ik veel bewustwordingstrajecten op het gebied van AVG/ IB, HR en klantbeleving door middel van trainingen en coaching.

Persoonlijk profiel Reina Geerlofs

Naast mijn jarenlange ervaring als leidinggevende bij diverse toonaangevende organisaties heb ik me toegelegd op HR en mediation activiteiten.

De huidige verandering waarop een werknemer zich verbindt aan het bedrijf vergt kennis van de nieuwe ontwikkelingen. Ik vind het uiterst uitdagend om hier een bijdrage aan te leveren door ondersteuning te bieden. Zonder innovatie is er geen evolutie en zonder evolutie verliest een bedrijf mogelijkheden. Tegenwoordig hecht men steeds meer waarde aan personal branding.

Als directeur van BizzXL Products B.V. werk ik nauw samen met het consortium van Saxion (Lectoraat Brain & Technology), Hanze (Lectoraat Duurzaam HRM) en UMCG, die nieuwe methodieken ontwikkelen om zowel de werkgever als de werknemer optimaal te ondersteunen. Mijn doel is gericht op het samenstellen en implementeren van een beleid dat werknemers helpt om zich binnen het bedrijf te ontwikkelen en de positie te verbeteren. Deze rol is essentieel om de evolutie van het team te kunnen begrijpen.

Kernwoorden van mijn kwaliteiten zijn: motiveren, innoveren, implementeren en monitoren.

Persoonlijk profiel Miranda Arnoldus

Ik ben ruim 8 jaar werkzaam bij BizzXL Products B.V. waar ik naar hartenlust van het begin af aan betrokken ben geweest bij de inhoudelijke en technische ontwikkelingen van hun systemen. Mijn opleiding Small Business is een zeer goede basis geweest om innovatieve input te leveren.

De afgelopen jaren heb ik mezelf toegelegd op het trainen van de gebruikers van onze systemen en het coachen van de medewerkers.

De werkgever ondersteunen bij het investeren in de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers vind ik uiterst uitdagend. Coaching wordt om die reden regelmatig ingezet als instrument om medewerkers te blijven binden en boeien. Wil je je medewerkers blijven prikkelen? Wil je als organisatie bijdragen aan hun ontwikkeling? Het volle potentieel eruit halen? Blijvend een interessante werkplek bieden? Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Ik denk graag met u mee.

Telefoon: 010 73 70 716
De algemene voorwaarden van BizzXL Products B.V. zijn op deze website van toepassing. Copyright © 2009 - 2020