Richt uw HR in rondom de medewerkers en borg tegelijkertijd eenvoudig uw HR processen en data.

BizzXL Products B.V. zorgt met hrSmartGrid voor een effectieve en vernieuwde aanpak voor HR-professionals die de APK-werkscan (overwegen te gaan) gebruiken in hun organisatie. De testen en vragen in de scan beogen de werknemer informatie op te leveren, waarmee deze kan reflecteren op zijn/haar positie ten aanzien van het werk in het cyclische proces van groei, stabilisatie, routine en transformatie naar weer nieuwe groei-, en dus een nieuwe cyclus. Deze “dynamische” cyclus vormt het uitgangspunt achter de APK-Werkscan. De dynamische cyclus stelt dat mensen in hun werk telkens herhalende fasen doorlopen, die grofweg te verdelen zijn in 4 fasen:

  • De groeifase;
  • De fase van stabilisatie (stabilisatiefase);
  • De routinefase (waarin automatisme ofwel routine staat voor foutloos en snel werken maar helaas met enige stagnatie als bijeffect) en;
  • De transformatiefase, wanneer de routine niet meer voldoende is om aan de veranderde situatie (leven is verandering) te kunnen voldoen en er dus opnieuw geïnvesteerd zal moeten worden.

De APK-werkscan is een wetenschappelijk onderbouwde en beproefde vragenlijstmethodiek en is onderdeel van de hrSmartGrid. Door middel van ‘zelfdiagnostiek’ wordt inzicht verkregen op verschillende gebieden van duurzaam loopbaansucces, vitaliteit en employability. De APK-werkscan voorspelt waar een medewerker zich bevindt in zijn of haar carrière.

De methode is niet branche specifiek en is dus in alle organisaties en op alle niveaus in te zetten. APK Werkscan is ontwikkeld in samenwerking met Saxion (Lectoraat Brain & Technology), Hanze (Lectoraat Duurzaam HRM), UMCG en BizzXL. 

Met hrSmartGrid wordt de medewerker
regisseur van de eigen loopbaan

Door het goede gesprek haalt een medewerker meer uit zichzelf en heeft een meerwaarde voor uw organisatie.

hrSmartGrid levert de gereedschappen die helpen "Het goede gesprek" te voeren.
"Het goede gesprek" geeft de medewerker en de organisatie de data om door te ontwikkelen.

Fase monitor

Weten waar je staat

Veel medewerkers hebben moeite om aan te geven waar ze in hun carrierre staan. Bij de start is het makklijk maar daarna...

De APK Werkscan is bedoeld voor medewerkers van organisaties en ter ondersteuning van organisaties. Het is een leidraad voor het goede gesprek.

De APK-werkscan biedt een online platform en wordt ingezet ter ondersteuning van organisaties en om medewerkers te helpen inzicht te krijgen in het eigen functioneren.

APK Werkscan

Carrièremogelijkheden

De medewerker inzicht geven in de loopbaan. Hoe bevlogen en betrokken is hij of zij? Waar heeft hij of zij behoefte aan?

Toepassingsmogelijkheden

De APK-werkscan is een wetenschappelijk onderbouwde en beproefde vragenlijstmethodiek en is onderdeel van de hrSmartGrid. Door middel van ‘zelfdiagnostiek’ wordt inzicht verkregen op verschillende gebieden van duurzaam loopbaansucces, vitaliteit en employability. De APK-werkscan voorspelt waar een medewerker zich bevindt in zijn of haar carrière.

Fasebepaling - Fasemonitor

Discrepantie
De fasebepaling stelt vast in welke fase de medewerker vindt dat hij/zij zich bevindt. Dit betreft daarmee hun waarheid, hoewel dan natuurlijk “gesorteerd” binnen de dynamische cyclus. De fasemonitor, daarentegen, stelt, op grond van de antwoorden die uw medewerkers gaven, vast in welke fase hij/zij zich volgens deze antwoorden (het sterkst) bevindt. Indien de Fasebepaling en de Fasemonitor met elkaar overeenkomen, geeft dit een duidelijk beeld. In het geval deze echter niet met elkaar overeenkomen, is er sprake van een discrepantie.

Nu persoonlijke ontwikkel- en reflectie
tools in één HR platform.

Wat biedt hrSmartGrid nog meer?

Coaching, assessment en portfolio

De APK-werkscan biedt een online platform en wordt ingezet ter ondersteuning van organisaties en om medewerkers te helpen inzicht te krijgen in hun functioneren. Het beoogt hiermee bij te dragen aan een effectieve aanpak van een aantal HR-zaken (human resourcement in de letterlijke zin) voor de organisatie en voor de medewerker zelf. Het platform hrSmartGrid kan uitgebreid worden met alle elementaire gereedschappen: coaching, assessment en portfolio worden samen in één omgeving gefaciliteerd. Met "Het goede gesprek" waarmee de HR-inzet wordt verbeterd naar een kwaliteitsinstrument waarmee de medewerkers de aandacht en middelen krijgen die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling in de verschillende fases van hun loopbaan. Meer informatie over de overige mogelijkheden die hrSmartGrid biedt? Neem dan contact op met BizzXL Products B.V.

Kunt u de loopbaan van 350+ medewerkers managen?

Met hrSmartGrid beschikt u als organisatie over de juiste gereedschappen. Inzet van meer HR coaches blijkt vaak een lapmiddel. Zorgen dat de HR organisatie meer tijd heeft voor kwaliteit op de werkvloer is wel een oplossing.
hrSmartGrid zorgt voor meer inzicht in de kwaliteiten en talenten van uw medewerkers.

8 +


Meerdere soorten assessments

350+


Voor middelgrote en
grote organisaties 

100% +


Gebruikers en werk
plezier

Waar je ook bent

Het nieuwe werken; thuiswerken, een satelliet-kantoor of gewoon deelnemen aan verschillende projecten. De huidige leidinggevende ziet zijn medewerkers steeds minder. De vraag is hoe hou je dan contact in een tijd waarin personeel ook steeds schaarser wordt?

hrSmartGrid geeft toegang aan alle medewerkers en versterkt de regie en verbinding voor managers, HR en de HR-processen. Zo werken we samen aan dezelfde doelen.

Niemand hoeft zich zorgen te maken dat medewerkers aan de aandacht ontsnappen en of niet die aandacht krijgen die ze nodig hebben.

Telefoon: 010 73 70 716
De algemene voorwaarden van BizzXL Products B.V. zijn op deze website van toepassing. Copyright © 2009 - 2020